Välkommen till Djursholms kapell

Under höst, vinter och vår firas gudstjänst varje söndag i Djursholms kapell. Dels med predikanter från församlingen, dels med inbjudna predikanter.

För livets olika högtider – dop, vigsel, begravning – hör Djursholms kapell till de mest populära i Stockholmsområdet. Kapellet är vackert och lagom stort vilket gör att alla upplever en familjär stämning.

Kapellets verksamhet har sedan det uppfördes präglats av sin oberoende ställning, sin ekumeniska strävan och ett stort ideellt engagemang.

Varmt välkommen!

DjH_väggblomma