Christina_Odenberg2B

Christina Odenberg är biskop emerita och var biskop i Lunds Stift mellan 1997 och 2007.1997 blev hon den första kvinnliga biskopen inom Svenska kyrkan. Tidigare har hon även varit kontraktsprost i Roslags kontrakt, dit även Danderyd hör.