ChristinaDoctare_blowup

Christina Doctare skriver: ”Balansen mellan kropp och själ och ande är avgörande för vårt välbefinnande. Det blir allt tydligare med stigande ålder. Därför tror jag att meningen med åldrandet är att just skapa och återställa den balans som gått förlorad. Med tanke på Gud, så är den andliga processen den allra viktigaste. Om det kommer jag att berätta, och hur vi kan påverka vår hälsa och lycka i ålderdomen.”