Foto Anders

Anders Högquist har varit präst i Danderyds församling i 25 år, 1980-2005, och församlingens kyrkoherde 2000-2005. Under åren 1999-2005 var han också kontraktsprost i Solna kontrakt. Därefter fick han en tjänst som distriktspräst i Segeltorp som tillhör Sankt Mikaels församling. Under åren i Segeltorp var Anders kontraktsprost i Huddinge och Botkyrka kontrakt. Nu är han pensionär men återvänder med glädje nu och då till Danderyds församling.