Hans_Ulfvebrand2

Hans Ulfvebrand har varit präst i 6 olika församlingar: Karlskoga, London, Kista, Högalid, Sofia och nu domprost i Stockholms domkyrkoförsamling. Har under några år nu också uppdraget som ordförande i rådet för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT).