Lars_Collmar_2B

Lars Collmar är hedersprost och har varit komminister i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Pensioneringen hösten 2007 ”bet” inte riktigt, säger han. Han har i stället haft diverse vikariat, främst i Sollentuna, hållit föredrag och fortsatt att skriva böcker, som nu hunnit bli ett fyrtiotal. Dessutom fyra mässor och två musikaler.