Roger_Gärtner2

Roger Gärtner är sedan mars 2014 anställd som sjukhuspräst på Danderyds sjukhus/ Danderyds församling. Kommer närmast från sjuårig tjänst vid diakonistiftelsen Stora Sköndal. Roger bär med sig ett varierande yrkesliv där han bland annat arbetat som undersköterska, damfrisör, präst och handledare. Han studerar för närvarande på psykoterapeutprogrammet vid S:t Lukas.