VLUU L210 / Samsung L210

Ulrica Aspenberg är prost och fd komminister i Danderyds församling samt fd kontraktsprost i Solna kontrakt. Ulrica är också ledamot i Kapellstiftelsens styrelse och verkar sedan många år som präst vid gudstjänster och förrättningar.