September 2014

7/9, kl. 11.00 12 e trefaldighet
Gudstjänst, Caroline Krook

14/9, kl. 11.00 13 e trefaldighet
Gudstjänst, Lena Fagéus, Kapellkören

21/9, kl. 11.00 14 e trefaldighet
Gudstjänst med små och stora, Fredrika Gårdfeldt

28/9, kl. 11.00 15 e trefaldighet
Högmässa, Kyrkkaffe, C R Bråkenhielm