November 2014

1/11 kl. 11.00, Alla helgons dag
Temagudstjänst kring Britt G. Hallqvist. Cecilia von Heijne, sång, Gunnar Blomström, flöjt, Ingemar von Heijne, orgel, och Ingrid von Heijne, berättare.

2/11 Sönd efter Alla helgons dag
Sammanlyst till Danderyds kyrka

9/11 kl. 11.00, 21 e tref
Gudstjänst med Staffan Hellgren, kyrkkaffe.

16/11 kl. 11.00, Söndag före domsöndagen
Gudstjänst med små och stora med Fredrika Gårdfeldt.

23/11 kl. 11.00, Domsöndag
Högmässa med Rolf Larsson.

30/11 kl. 11.00, 1 i advent
Gudstjänst med Caroline Krook (terminspräst) och Kapellkören.