Dec 2014

[su_table]
6/12 16.00 Julkonsert Djursholms Kapellkör, familjen von Heijne, Kjell Craaford, violin
7/12 11.00 Gudstjänst Eva Cronsioe. Linda Saarnak, sopran, Anna Stenflo, mezzosopran
14 /12 11.00 Gudstjänst Hans Ulfvebrand (domprost Stockholm)
21/12 11.00 Högmässa Christina Odenberg (biskop emerita Lund)
24/12 9.00 Lillkrubban Fredrika Gårdfeldt
24/12 10.00 Samling kring krubban Fredrika Gårdfeldt
24/12 16.00 Julbön Lars Collmar. Christina Högman, sång, Nils-Erik Sparf, violin
24/12 23.20 Julnattsmässa Lasse Svensson (kyrkoherde Sollentuna). Erik Arnelöf, sång
25/12 7.00 Julotta Caroline Krook (terminspräst). Kapellkören
31/12 17.00 Nyårsbön Ylva Eggehorn. Cecilia von Heijne,sång
[/su_table]