Februari 2015

1/2 11.00 Septuagesima
Gudstjänst med små och stora, Lisa Axelsson-Runeborg

8/2 11.00 Kyndelsmäss
Gudstjänst, C R Bråkenhielm, Kapellkören

15/2 11.00 Fastlagssönd
Gudstjänst. Annika Wirén
Läktarbuljong 

22/2 11.00 1 i fastan
Högmässa, Caroline Krook, Katarina Wedin, sång