Kapellets terminspräst, våren 2015

Annika Wirén, terminspräst i Djursholms kapell vintern–våren 2015:Annika_Wiren_0436

Än en gång har jag fått förtroendet att vara er terminspräst. Jag tackar för det och ser fram mot den här terminen!

De tre stjärntydarnas färd från Trettondedag jul är, tycker jag, en fantastisk bild för människans sökande. Sökande efter vad? Kanske efter meningen och målet med tillvaron.

Gud är meningen och målet i tillvaron säger vår kristna tradition, Gud som vill visa oss att ”shalom” – inre frid och yttre fred – är möjlig, Gud som vill dra oss till sig in i en kärlek som trotsar allt förstånd.

Det är som när det lilla barnet ler sitt första leende och signalerar ”jag ler för att du älskar mig och jag tar emot din kärlek”.

Vad är grunden för vår tro om inte just detta? Jag ler Gud för att du älskar mig och jag tar emot din kärlek. Sedan börjar upptäcktsfärden.

Låt oss slå följe en liten bit av vägen.