Christina_Molin_2

Christina Molin, teol.kand. och pastor i Equmeniakyrkan (tid. Svenska Missionskyrkan) sedan snart 35 år. Församlingsföreståndare i Enebykyrkans församling som är en av parterna i samarbetskyrkan Kyrkan i Enebyberg tillsammans med Danderyds församling.Har arbetat i Sjukhuskyrkan på Karolinska sjukhuset och i Kalifornien och i Immanuelskyrkans församling i Stockholm samt i flera församlingar i Uppland och Uppsala.