Jennie_Wall

Jennie Wall, prästvigdes för Stockholms stift våren 2006 och har arbetat som komminister i Danderyds församling sedan 2007. Jennie har i sin tjänst bland annat med ansvar för ungdomsverksamheten i församlingen. Under sina studieår var Jennie aktiv inom Svenska kyrkans Unga i Stockholmsdistrikt där hon bland annat var distriktsordförande under flera år. Jennie har tidigare varit pastorsadjunkt i Råsunda (numera Solna) församling.