Stockholms stift biskop Eva Brunne

Eva Brunne är biskop i Stockholms stift sedan 2009. Har varit präst i hela mitt vuxna liv och i flera spännande uppdrag, bland andra kyrkoherde i Sundbyberg och i Flemingsberg. Är ledamot i Kyrkornas Världsråds centralkommitté och får del av den möjlighet som den världsvida kyrkan ger. Trivs bäst när jag får lära mig nya saker. Fritidssnickare. Foto: Mats Åsman