Mars 2015

1/3 11.00 2 i fastan
Gudstjänst, Anna Smille

8/3 11.00 3 i fastan
Gudstjänst med Natanael Beskows psalmer, Staffan Hellgren

12/3 14.00 Lyzzna. Ingemar von Heijne

15/3 11.00 Midfastosönd
Högmässa,  Christina Odenberg, Kapellkören

22/3 11.00 Jungfru Marie bebådelsedag
Gudstjänst med små och stora,  Jennie Wall

23/3 19.00 ”I skuggan av Nathan” – Omi Söderblom
Kapellet, Danavägen 9
Arr: Föreningen Djursholms Kapellvänner 

29/3 11.00 Palmsöndagen
Gudstjänst, Eva Brunne
Läktarbuljong