Maj 2015

3/5 kl 11.00 5 i påsktiden
Gudstjänst, Ulf Lindgren. Kyrkkaffe

7/5 kl 14.00
Lyzzna, Ingemar von Heijne

10/5 kl 11.00 Bönsöndagen
Gudstjänst, Caroline Krook

14/5 kl 11.00 Kr Himmelfärdsdag
Sammanlyst. Se djursholmskapell.se

17/5 kl 11.00 Sönd f pingst
Gudstjänst, Lennart Koskinen (ersätter Eva Cronsioe)

24/5 kl 11.00 Pingstdagen
Gudstjänst, Hans Ulfvebrand, Kapellkören

31/5 kl 11.00 Heliga trefaldighets dag
Högmässa, Annika Wirén