Gudstjänst för små och STORA

djhVi ser fram emot höstens gudstjänster. För att öka delaktigheten så inbjuder vi alla som vill (oavsett ålder, oavsett förkunskap) till att vara med och sjunga i ÄNGLAKÖREN !!!

Änglakören träffas 45 minuter innan gudstjänstens början för att öva psalmer tillsammans. Man behöver inte vara med varje gång eller föranmäla sig. Det är ”bara” att komma om man vill och kan!

Höstens gudstjänster med små och STORA äger rum

  • 20 september kl. 11.00, Änglakören övar 10.15
  • 18 oktober kl. 11.00, Änglakören övar 10.15
  • 15 november kl. 11.00, Änglakören övar 10.15

VÄLKOMNA!

Varma hälsningar från
Ingrid von Heijne, kapellmusiker och körledare
Fredrika Gårdfeldt, präst