Kvällsmässa den 15 mars kl 18:30

Välkommen att fira en enkel kvällsmässa (aftonbön med nattvard) i Djursholms kapell torsdagen den 15 mars kl. 18.30. Därefter serveras the och smörgås innan vi sätter oss ned och samtalar kring ett aktuellt ämne, utifrån en kristen livstolkning.

Denna gång är ämnet ”måttfullhet”. En av människans starkaste drivkrafter är att hon inte kan få nog. Kanske är det den drivkraften som har tagit oss så här långt i utvecklingen, som har varit förutsättningen för allt det fantastiska som människan genom årtusenden har kommit på och utvecklat för att få det allt bättre. Men har denna drivkraft som säger till oss att det inte är nog, att det aldrig är nog, är det den drivkraft som idag är vår största fiende? Hur ser kristendomen på måttfullhet och de andra dygderna? Ska vi damma av dem och börja fundera över om de kan hjälpa oss idag? Kanske är det denna omoderna och lite bortglömda dygd som kan hjälpa oss att komma tillrätta med några av våra stora utmaningar såsom global uppvärmning, ökad konsumtion och uppskruvat och ovärdigt tonläge i sociala medier.

Varmt välkommen att vara med en del av eller under hela kvällen.