Program för årets sommarandakter

Nu finns programmet för årets lekmannaledda andakter under fliken Aktuellt program!

Välkomna!