Ändrat program 7 oktober kl 11:00

Söndagens gudstjänst avviker från tidigare annonserat program pga sjukdom. I dagsläget har vi ingen gudstjänstförrättare. Ingrid von Heijne och Christiane Höjlund håller i gudstjänsten. Vi samlas kring dagens texter och sjunger psalmer med dagens tema.

Välkommen till Kapellet kl. 11.00!