Sammanlyst gudstjänst Danderyds kyrka 2 juni

Kyrkoherde Staffan Hellgren avskedspredikar i Danderyds kyrka söndagen den 2 juni.

Vi ändrar därför i Kapellets program och ställer in den söndagens gudstjänst med Kristin Molander och välkomnar alla till Danderyds kyrka.