Konsert och boksläpp 25 april kl 13:00

I vår kommer en ny bok ”Våra sånger” med visor av Alice Tegnér och bilder av Elsa Beskow.

Barn från Opus Norden bjuder, under ledning av Ragna Fagelund, på en konsert med några av dessa visor. Gitten Skiöld, som skrivit efterordet i boken, berättar om bakgrunden till några av bilderna. Det finns också tillfälle att köpa den nya boken.

Arrangemanget sker i samarbete med Forntid och Framtid och äger rum lördagen den 25 april kl. 13.00.