Aktuellt program

Vi hälsar er välkomna till höstens program i kapellet! Terminspräst under hösten är Kristin Molander.

November
Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst  Medverkande
2 08.30 Morgonbön Randi Guldstrand
    Lö 3 11.00 Alla helgons dag Gudstjänst Erik Eckerdal
(4) Sönd e Alla helgon ——————– Ingen gudstjänst i Kapellet
8 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
9 08.30 Morgonbön Randi Guldstrand
11 11.00 24 e tref Gudstjänst Staffan Hellgren
15 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne
16 08.30 Morgonbön Randi Guldstrand
18 11.00 Sönd f Domsöndag Gudstjänst Caroline Krook
18 16.00 Konsert Christiane med vänner
22 19.00 Rätten till en värdig död – för och emot Tuulikki Koivunen Bylund, Mikaela Luthman. Moderator; Ulf Wickbom
23 08.30 Morgonbön Randi Guldstrand
25 11.00 Domsöndagen Högmässa Carl Henrik Svanell
30 08.30 Morgonbön Randi Guldstrand
December
Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst  Medverkande
2 11.00 1 i advent Gudstjänst Kristin Molander
Kapellkören
6 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
Se hemsidan för tider i december Morgonbön
8 16.00 Julkonsert Cecilia von Heijne och Kapellkören
9 11.00 2 i advent Gudstjänst C R Bråkenhielm
16 11.00 3 i advent Högmässa Annika Wirén
23 11.00 4 advent Gudstjänst
Kyrkkaffe
Fredrik Hesselgren
24 09.00 Julafton Lillkrubban Kristin Molander
10.00 Samling kring krubban Kristin Molander
16.00 Julbön Kristin Molander
23.30 Julnattsmässa Anna Smille
25 07.00 Juldagen Julotta Jerry Högberg
Kapellkören
(26) Annandag jul ————- Ingen gudstjänst i Kapellet
31 16.00 Nyårsafton Nyårsbön Ylva Eggehorn 

 

Januari 2019
Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst  Medverkande
(1) Nyårsdagen ————– Ingen gudstjänst i Kapellet
Sö 6 11.00 Trettondedagen Gudstjänst Michael Öjermo
13 11.00 1 e trettondedag Högmässa Lasse Svensson
20 11.00 2 e trettondedag Gudstjänst Läktarbuljong Pater Thomas Idergard/Henrik  Mattsson
27 11.00 3 e trettondedag Gudstjänst Anna Smille

Välkomna till kapellet!