Aktuellt program

Vi hälsar er välkomna till sommarens lekmannaledda andakter. Andakterna äger rum söndagar kl 17:00 – 17:30 i kapellet.

Mån Dag Sönd Lekman
Juli 1 Apostladag Ingegerd Wrette-Lundin
Musikandakt
8 6 e tref Astrid Roos Ydell
  15 Kristi förkl dag Olof Bergendal
  22 8 e tref Gunilla Fröberg
Taizégudstjänst
29 9 e tref Pyret Hammarbäck
Aug 5 10 e tref Elisabet Björkholm
  12 11 e tref Mikaela Luthman
  19 12 e tref Elisabet Carlberg
26 13 e tref Henrik Mattsson

Höstens program börjar söndagen den 2 september 2018 men programmet finns redan tillgänglighet här nedanför!

September
Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst Predikant
2 11.00 14 e tref. Högmässa Kristin Molander
9 11.00 15 e tref. Gudstjänst Lasse Svensson
13 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
16 11.00 16 e tref. Gudstjänst Annelie Lowén
20 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne
23 11.00 17 e tref. Högmässa Christina Odenberg
Kapellkören
30 11.00 Helige Mikaels dag Gudstjänst Fredrik Santell
Oktober
7 11.00 19 e tref Gudstjänst C R Bråkenhielm
11 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
14 11.00 Tacksägelsedagen Gudstjänst
Läktarbuljong
Kristin Molander
Kapellkören
18 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne
21 11.00 21 e tref Gudstjänst med små och stora Elisabet Munro
28 11.00 22 e tref Högmässa Caroline Krook
November
Lö 3 11.00 Alla helgons dag Gudstjänst Erik Eckerdal
(4) Sönd e Alla helgon ——————– Ingen gudstjänst i Kapellet
8 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
11 11.00 24 e tref Gudstjänst Staffan Hellgren
15 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne
18 11.00 Sönd f Domsöndag Gudstjänst Caroline Krook
25 11.00 Domsöndagen Högmässa Per Wahlström
December
2 11.00 1 i advent Gudstjänst Kristin Molander
Kapellkören
6 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
9 11.00 2 i advent Gudstjänst C R Bråkenhielm
16 11.00 3 i advent Högmässa Annika Wirén
23 11.00 4 i advent Gudstjänst
Kyrkkaffe
Fredrik Hesselgren
24 09.00 Julafton Lillkrubban Kristin Molander
10.00 Samling kring krubban Kristin Molander
16.00 Julbön Kristin Molander
23.30 Julnattsmässa Anna Smille
25 07.00 Juldagen Julotta Jerry Högberg
Kapellkören
(26) Annandag jul ————- Ingen gudstjänst i Kapellet
31 16.00 Nyårsafton Nyårsbön Ylva Eggehorn
Januari 2019
(1) Nyårsdagen ————– Ingen gudstjänst i Kapellet
Sö 6 11.00 Trettondedagen Gudstjänst Michael Öjermo
13 11.00 1 e trettondedag Högmässa Lasse Svensson
20 11.00 2 e trettondedag Gudstjänst Läktarbuljong Pater Thomas Idergard /
Henrik  M
27 11.00 3 e trettondedag Gudstjänst Anna Smille

Under hösten hålls morgonbön varje fredag kl. 08.30 med början den 7 september 2018.

Bland övriga punkter under hösten märks även

  • Konsert med stipendiaten/pianisten Filip Michalak sön 2 sept kl 16.00 (inte helt klart)
  • Julkonserten lör 8 dec kl 16.00

Välkomna till kapellet!