Aktuellt program

Vi hälsar er välkomna till vårens program i kapellet! Terminspräst är Fredrik Hesselgren.

Maj

Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst  Medverkande
2 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne
5 11.00 3 sön i påsktiden Gudstjänst Ulf Lindgren
9 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
12 11.00 4 sön i påsktiden Högmässa Erik Eckerdal
18 16.00 Vårkonsert Kapellkören, Cecilia von Heijne
19 11.00 5 sön i påsktiden Gudstjänst Fredrik Hesselgren
26 11.00 Bönsöndagen Gudstjänst C R Bråkenhielm
30 Kristi Himmelsfärd ———– Ingen gudstjänst i Kapellet

Juni

Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst  Medverkande
2 11.00 Söndagen f pingst Högmässa /Kyrkkaffe                   Kristin Molander
9 11.00 Pingstdagen Gudstjänst Annika Wirén

Lekmannaledda sommarandakter genomförs under perioden 4 augusti t.o.m. 1 september 2019.

Välkomna till kapellet!