Aktuellt program

Vi hälsar er välkomna till vårens program i kapellet! Terminspräst är Fredrik Hesselgren.

Februari

Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst  Medverkande
3 11.00 Kyndelsmässodagen Högmässa Ulf Lindgren
10 11.00 5 e trettondedagen Gudstjänst Elisabet Munro              Kapellkören
14 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
17 11.00 Septuagesima Gudstjänst Susanna Widner
24 11.00 Sexagesima Högmässa/
Kyrkkaffe
Fredrik Hesselgren

Mars

Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst  Medverkande
3 11.00 Fastlagssöndagen Gudstjänst C R Bråkenhielm
7 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne
10 11.00 1 i fastan Gudstjänst Lasse Svensson                  Kapellkören
14 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
17 11.00 2 i fastan Högmässa Caroline Krook
24 11.00 Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst Kristin Molander
31 11.00 Midfastosöndagen Högmässa Staffan Hellgren

April

Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst  Medverkande
4 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne
7 11.00 5 i fastan Gudstjänst/
Läktarbuljong
Marika Markovits          Kapellkören
11 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
14 11.00 Palmsöndagen Gudstjänst Caroline Krook
18 19.00 Skärtorsdag Skärtorsdags-mässa Lasse Svensson
19 11.00 Långfredag Långfredags-gudstjänst Fredrik Santell
21 11.00 Påskdagen Högmässa Fredrik Hesselgren
22 Annandag påsk ———- Ingen gudstjänst i Kapellet
28 11.00 2 sön i påsktiden Gudstjänst med små och stora Elisabet Munro

Maj

Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst  Medverkande
2 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne
5 11.00 3 sön i påsktiden Gudstjänst Ulf Lindgren
9 18.30 Mässa med samtal Kristin Molander
12 11.00 4 sön i påsktiden Högmässa Erik Eckerdal
18 16.00 Vårkonsert Kapellkören, Cecilia von Heijne
19 11.00 5 sön i påsktiden Gudstjänst Fredrik Hesselgren
26 11.00 Bönsöndagen Gudstjänst C R Bråkenhielm
30 Kristi Himmelsfärd ———– Ingen gudstjänst i Kapellet

Juni

Datum Klockslag (Sön)dag Typ av gudstjänst  Medverkande
2 11.00 Söndagen f pingst Högmässa /Kyrkkaffe                   Kristin Molander
9 11.00 Pingstdagen Gudstjänst Annika Wirén

Lekmannaledda sommarandakter genomförs under perioden 4 augusti t.o.m. 1 september 2019.

Välkomna till kapellet!