Aktuellt program

Vi hälsar er välkomna till vårens program i kapellet!

Februari

Datum Tid Dag Typ av gudstjänst Predikant / talare
1 18.30 Torsdag Mässa med samtal Kristin Molander m fl
4 11.00 Kyndelsmässodagen Gudstjänst Kristin Molander
11 11.00 Fastlagssöndagen Högmässa Caroline Krook
18 11.00 1 i fastan Gudstjänst
Läktarbuljong
Helena Hagert
Kapellkören
22 19.00 Torsdag Bergman och de existentiella frågorna Caroline Krook
25 11.00 2 i fastan Gudstjänst Ulf Lindgren

Mars

Datum Tid Dag Typ av gudstjänst Predikant / talare
4 11.00 3 i fastan Gudstjänst Anna Smille
11 11.00 Midfastosöndagen Högmässa Lasse Svensson
Kapellkören
15 14.00 Torsdag Lyzzna Ingemar von Heijne
15 18.30 Torsdag Mässa med samtal Kristin Molander m fl
18 11.00 Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst C R Bråkenhielm
22 19.00 Torsdag Om Svenska Kyrkan i Utlandet – SKUT Kristin Molander
25 11.00 Palmsöndagen Gudstjänst Annika Wirén
29 19.00 Skärtorsdagen Skärtorsdagsmässa Ulf Lindgren
30 11.00 Långfredagen Långfredagsgudstjänst Per Wahlström

April

Datum Tid Dag Typ av gudstjänst Predikant / talare
1 11.00 Påskdagen Högmässa Kristin Molander
Kapellkören
2 Annandag påsk —————– Ingen gudstjänst i Kapellet
8 19.00 2 sönd i påsktiden Gudstjänst Caroline Krook
12 14.00 Torsdag Lyzzna Ingemar von Heijne
12 18.30 Torsdag Mässa med samtal Kristin Molander m fl
15 11.00 3 sön i påsktiden Gudstjänst C R Bråkenhielm
21 16.00 Lördag Vårkonsert Kapellkören
22 11.00 4 sön i påsktiden Gudstjänst med små och stora Präst från församlingen
29 11.00 5 sön i påsktiden Gudstjänst Fredrik Hesselgren

Maj

Datum Tid Dag Typ av gudstjänst Predikant / talare
3 18.30 Torsdag Mässa med samtal Kristin Molander m fl
6 11.00 Bönsöndagen Högmässa
Läktarbuljong
Kristin Molander,
Henrik Mattsson och
Randi Guldstrand
10 Kr Himmelfärdsdag ————— Ingen gudstjänst i Kapellet
13 11.00 Sönd f pingst Gudstjänst Anna Ortner
17 14.00 Torsdag Lyzzna Ingemar von Heijne
20 11.00 Pingstdagen Gudstjänst
Kyrkkaffe
Annika Wirén
Kapellkören
27 11.00 Heliga trefaldighet Gudstjänst Staffan Hellgren

Juni

Datum Tid Dag Typ av gudstjänst Predikant / talare
3 11.00 1 sönd i tref Högmässa Lasse Svensson
10 11.00 2 sönd i tref Gudstjänst Christina Molin

Lekmannaledda sommarandakter från och med 1 juli.
Hösten börjar söndagen den 2 september