ALICE TEGNÉR: Många toner – Många ord!

Söndag 19 okt kl 16.00

– Konsert, presentation och allsång med Cecilia och Ingemar von Heijne.

Välkomna!