Alice Tegnér – fru Musica på Djursholm

alicetegnerflyge1Orgeln i Djursholms kapell sköttes de första femton åren av Alice Tegnér. Hon var redan en skicklig pianist, men inför orgelns pedaler och kopplingar ville hon först öva noggrant. I ett brev till mamma (Sandström) skriver Alice (då 34 år):

”Nyss var grefve Kalling här och bad att få vara med då jag afprofvar orgeln. Idag halv tre skall det bli. Det är ängsligt för mig att sköta denna stora, dyra pjes. 
Vet Mamma att i söndags hade vi första repetitionen på min nya andliga sång (Luk. l l: 28, 

orgelpipordjhkap

Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det), och jag ska glädja Mamma med, att hela kören sade att kompositionen var stämningsfull och vacker. I synnerhet på dr. Göthes omdöme sätter jag värde”. (dr. Göthe var kapellkörens dirigent).

Alice Tegnér, en av våra mest älskade svenska tonsättare, genomgick Högre Lärarinneseminarium i Stockholm samt studerade musik för bl.a. Ludvig Norman (piano) och Johan Lindegren (komposition). I sitt arbete som lärare ansåg hon musiken vara karaktärsdaningens största hjälpmedel. Hennes sångsamling ”Sjung med oss, mamma!” sägs ha skapat den klassiska barnvisan i Sverige.

Hon är dock mindre känd för sitt övriga komponerande. Bland hennes större kompositioner märks exempelvis fyra kantater.
Tegnérs komponerande följer en nordisk romantisk linje, präglad av en rik melodisk ingivelse och fin poesi.

AliceTegner_ung

Musik av kapellets första organist, Alice Tegnér, som tjänstgjorde vid orgeln från december 1898 och 17 år framåt.

En hymn till stjärnan.Text: Natan Söderberg
Engelbrekts Motettkör, Bengt Eklund, dir

Betlehems stjärna (Gläns över sjö och strand). Text: Viktor Rydberg
Håkan Hagegård, Adolf Fredriks Bachkör, Anders Öhrwall, dir

Herdarna spela för Jesusbarnet. Text: Alice Tegnér
Adolf Fredriks Flickkör, Bo Johansson, dirigent