Anna-Ortner-2018

Anna Ortner prästvigdes 1995 som den åttonde prästen i rakt nedstigande led. Ett år som pastorsadjunkt i Sundbyberg följdes av tjänst i Täby och därefter tjänster som skärgårdspräst och församlingsherde i Märsta. Nu är Anna biträdande kyrkoherde i Danderyd. Anna är disputerad från Åbo Akademi 2015 med en avhandling i religionsfilosofi: ”Tillitsramar – ett perspektiv på riter och tillit. En religionsfilosofisk undersökning.”