Beskows–Tegnérs Troshymn

Natanael Beskows Troshymn (musik: Alice Tegnér)NBeskowsTroshymn
”Vår kristna tro”, utgiven 1929
Klicka på noterna för att se bilden större

 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig
världarnas skapare,
människors förbarmare.
Hans allmakt förkunnar himlen och jorden.
Fader är han i Jesus vorden,
som dog för hela världens liv.
Mot synd och allt ont han oss försvarar,
i tro och helgelse oss bevarar
med den heliga andens makt.
Ett evigt liv vill han oss giva,
att vi skola hos honom förbliva,
fullkomnade i hans rike.
Amen.