Bokning och priser

Djursholms kapell drivs av en fristående stiftelse som inte finansieras av skattemedel i samma utsträckning som exempelvis Svenska kyrkan. Verksamheten bygger på engagemang och ideellt arbete från ett stort antal personer.

Det medför också att vi måste ta betalt för förrättningar som genomförs i kapellet. Allt för att vi fortsatt ska kunna erbjuda en vacker och välskött byggnad och personlig service till dem som kommer till oss.

iStock_000008159454Medium Dop 1,200 kr
iStock_000003852099Large Vigsel 3,000 kr
iStock_000009076734XLarge Begravning
medlem i Svenska kyrkan 3,500 kr
iStock_000009076734Large Begravning
ej medlem i Svenska kyrkan 10,000 kr

I samtliga priser ingår organist. För präst som inte är anställd i en församling (t ex emeritus) tillkommer kostnad om 1,500 kr.

För information och bokning kontakta Ingrid von Heijne, tel 070-676 37 83, eller e-post