Currently browsing category

Arkiverat

Poster som inte längre ska synas på hemsida men som behålls i väntan på gallring.

Morgonbön varje torsdag kl 08:30

Varje torsdag kl 8:30-9:00 håller kapellet öppet för morgonbön. Bönen leds av prästkandidat Randi Guldstrand. Varmt välkomna till att tända ett ljus …

Kvällsmässa den 15 mars kl 18:30

Välkommen att fira en enkel kvällsmässa (aftonbön med nattvard) i Djursholms kapell torsdagen den 15 mars kl. 18.30. Därefter serveras the och …

Julkonsert den 9 december kl. 16.00

Statt upp! Var ljus! Välkommen på julkonsert med Djursholms kapellkör, Helena Bjarnle, piano, Claes von Heijne, piano, och Cecilia von Heijne, dirigent. …

Från Tegnér till Mozart 15 oktober kl 16.00

Vi välkomnar Åsa Wirdefeldt (violin), Johan Fransén (klarinett) och Anna Christensson (piano) till kapellet söndagen den 15 oktober 16.00. Teamat är ”Från Tegnér …