Djursholms Kapellkör

Djursholms Kapellkör består av cirka 40 sångare och deltar i Kapellets gudstjänster 10 till 12 gånger om året. Dessutom framförs även vår- och julkonserter. Sedan några år finns också en manskör som sjunger allt från den traditionella manskörsrepertoaren till moderna stycken. En mindre grupp sångare ur kören sjunger också vid nästan alla övriga söndagsgudstjänster.

Kören repeterar tisdagskvällar i ”Änglagaraget” på Bragevägen 32 i Djursholm, nära Vasaskolan. Kören leds, utvecklas och inspireras av Cecilia von Heijne – utbildad sångpedagog och rytmiklärare vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm.

Välkommen att kontakta oss!
Cecilia von Heijne, 0736-435 346, cia_von_heijne@hotmail.com
Lars Wiggman, 0707-272 470, wiggman@telia.com