Erik-Eckerdal

Erik Eckerdal blev efter studier i Linköping, Uppsala och Nottingham, prästvigd i Visby stift 2000. Verksam i Uppsala ärkestift sedan 2001. Under många år komminister i Knivsta pastorat och Alsike församling. Mellan 2005-2012 vara han projekt- och verksamhetsledare för det pastorala fastighets- och verksamhetsprojektet S:ta Maria Alsike. Mellan 2008-2011 var han på deltid andlig/etisk rådgivare vid Nämndemansgårdens missbruksrehabilitering i Jälla utanför Uppsala. 2017 disputerade han på en avhandling i ecklesiologi och ekumenik vid Uppsala universitet, efter studier i Uppsala och 1,5 år vid benediktinernas universitet Ponteficio Ateneo Sant´Anselmo i Rom. Avhandlingen var en systematisk studie av kyrkans apostolicitet i Borgåöverenskommelsen (Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement – Unity through a deeper sense of apostolicity). Sedan augusti 2018 är han direktor för Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala, samt ordförande i Uppsala stadsmission.