Eva_Cronsioe

Eva Cronsioe är komminister i Vallentuna församling. Förutom att vara församlingspräst med gudstjänster och förrättningar har hon också hand om undervisningen i kristen tro för vuxenkonfirmander och andra intresserade. Eva är också pilgrimskaplan inom Pilgrim Vallentuna – ett stort pilgrimsprojekt i vår landsbygd som hon var med och startade 2013. Eva Cronsioe har varit präst sedan 2005, och innan dess hade hon en lång karriär som journalist och TV-producent.