fredriksantell-2018

Fredrik Santell är teologie doktor i kyrkohistoria på en avhandling om hur Svenska kyrkans nationella nivå växte fram i det tidiga 1900-talet. Han är prästvigd för Strängnäs stift och har bl a tjänstgjort som biskop Johan Dalmans adjunkt. Han är för närvarande chef för gudstjänst och musik i Täby församling.