carlReinhold057

Carl Reinhold Bråkenhielm har varit professor i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Sedan den 1 april 2015 är han pensionerad, men har en deltidstjänst vid Ersta-Sköndal högskola. Han är också ordförande i Svenska kyrkans teologiska kommitté och har under många år varit ledamot av Statens råd för kärnavfallsfrågor. Bland hans senaste böcker kan nämnas Verklighetsbilder och hans bidrag ”Den gode herden med sin flock – religiösa rötter till dagens chefsideal” i Tomas Bryttings bok Chefsarbetets etik.
Foto Staffan Claesson