kristin-molander

Kristin Molander har de senaste åtta åren arbetat med Svenska kyrkans
internationella ekumeniska relationer och befunnit sig på
alla möjliga och omöjliga platser i världen.