Kapellvärdinnor och -värdar

När du kommer till Djursholms kapell möts du av kapellvärdinnor och kapellvärdar – en uppskattad lekmannafunktion.
I dag finns det 25 värdinnor och 16 värdar.

Värdinnorna ansvarar för att besökare blir väl mottagna vid de olika förrättningarna. Ser till att blommor, ljus med mera finns på plats.

Värdarna sköter i första hand det som behövs utomhus, ser till att det är snyggt runt kapellet. Dessutom bistår de med skjuts uppför backen till gudstjänsterna för dem som inte klarar de 45 trappstegen.

Kapellvärdinnor samlade på Thielska galleriet, maj 2015. Bakre raden: Anne Häger, Anne-Marie Bohlin Stemme, Lena Forssman, Elisabeth Hamilton, Sigrid Lunell Mellanraden: Marie Louise Falkenborg, Jane Nystedt, Barbro Hultman, Wendela Mattsson, Gunilla Norberg, Gerd Eriksson Ödhammar, Christina Bonde, Christina Murray Längst fram: Gunnel Lange, Agneta Gärdin-Wulf, Marie Liljencrantz, Margareta Hellners, Ingegerd Wrette-Lundin, Christina von Arbin, Ingrid von Heijne, Margareta Näsmark
Kapellvärdinnor samlade på Thielska galleriet, maj 2015.
Bakre raden: Anne Häger, Anne-Marie Bohlin Stemme, Lena Forssman, Elisabeth Hamilton, Sigrid Lunell Mellanraden: Marie Louise Falkenborg, Jane Nystedt, Barbro Hultman, Wendela Mattsson, Gunilla Norberg, Gerd Eriksson Ödhammar, Christina Bonde, Christina Murray Längst fram: Gunnel Lange, Agneta Gärdin-Wulf, Marie Liljencrantz, Margareta Hellners, Ingegerd Wrette-Lundin, Christina von Arbin, Ingrid von Heijne, Margareta Näsmark
kapellvardtjanst
Kapellvärden Gösta Eberstein hjälper en besökare med färd nedför kapellbacken.