Kristin-Molander-2018

Kristin Molander, bor i Näsby park med sina tre barn. Prästvigd för Göteborgs stift 2000. Har arbetat i S:t Görans församling på Kungsholmen och S:t Matteus församling i Vasasta’n. Under fyra år boende i Frankrike och Schweiz och verksam inom utrikesförvaltningen, Europarådet samt Strasbourgs universitet. Efter hemkomst och åtta år på kyrkokansliet – som ansvarig för Svenska kyrkans relationer till Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet – kom jag – via ett år som biskopsadjunkt hos biskop Eva Brunne – till Danderyds församling, där jag tjänstgör sedan hösten 2017. Kyrkoherde i Danderyds församling fr.o.m. hösten 2019.