Natanael Beskow – kapellets store predikant

natanaelbeskow193Djursholms kapell invigdes 1898. Då hade Natanael Beskow redan hunnit hålla sina första predikningar uppe på slottet. Ortsborna hade tagit den frisinnade prästen till sig och snart behövde han en större kyrkolokal. På söndagarna vallfärdade nu stora skaror uppför de långa trapporna – järnvägen öppnade till och med en egen station för besökarna. Under mer än ett halvt sekel satte Natanael Beskow sin prägel på det andliga livet i Djursholm. Han stod i predikstolen varje söndag i arton år och därefter predikade han varannan vecka fram till 1931.

Till en början hade studierna på Konstakademien lockat när den unge prästsonen Beskow, född 1865, ville utbilda sig till porträttmålare. Favoritmodellen var Elsa Maartman, som han snart inledde ett långt liv tillsammans med. Elsa, som glatt generationer av barn med sina tecknade böcker…

Längtan till teologin tog dock överhanden och 1895 tar Natanael sin prästexamen i Uppsala. Men hans starka krav på sanning hindrar honom från att avlägga prästlöftet. Och drömmen om att bli missionär i Kina skrinläggs när han erbjuds att bli predikant i Djursholm.  Med sina betraktelser och sina moderna tankar om existentiella frågor får han kyrkobesökarna att lyssna. Det är, och har alltid varit, högt i taket i kapellet.

Som den engagerade humanist Natanael Beskow var deltog han bland annat i frågan om kvinnlig rösträtt, han var rektor vid Djursholms Samskola 1897 – 1909, han startade Birkagården och var dess rektor 1916 – 1930. 1918 utses han till teologie hedersdoktor och året därpå ingår Beskow i 1919 års psalmbokskommitté. 1947 nomineras han till Nobels fredspris.

Beskow hämtade inte sällan sina idéer från olika ideologier och formade sin liberala åskådning, med inslag av fromhet och mystik. Ingen annan svensk förkunnare har gett ut så många predikosamlingar. I Psalmboken förekommer Beskow flitigt med några av våra käraste psalmer, som ”Kärlek av höjden” och ”Ack, saliga dag”.

Natanael Beskow avlider 88 år gammal i Djursholm den 8 oktober 1953, några månader efter sin hustru Elsa.