Årets första nummer av Kapellnytt finns att ladda ner här.

Här kan du bland annat läsa om vårens program i kapellet, kyrkovalet, familjen von Heijne och Caroline Krook, vårens terminspräst.