”Pastor Beskow i Djursholm”

När Natanael Beskow är 22 år lämnar han det inspirerande studentlivet och teologkamraterna i Uppsala (då han redan hunnit skriva några av de psalmer som gjort honom vida känd – exempelvis Kärlek av höjden; Ack, saliga dag).

Han söker sig till Konstakademien i Stockholm för att utbilda sig till porträttmålare. Vid den här tidpunkten är han övertygad om att han inte kan bli präst i Svenska kyrkan – hans alltför starka krav på sanning hindrar honom att avlägga prästlöftet.

Under fem år (1887 – 1892) får teologistudierna vila, och han satsar all sin energi i sin konstnärliga begåvning. Det är här på Konstakademien han får chansen att träffa den unga Elsa Maartman. Den sympatiske och väluppfostrade Natanael (han var ju prästson!) får till slut Elsas familjs tillåtelse att använda henne som modell (”Nu är faslig polemik om saken”, skriver Elsas syster Aina till moster Mala i ett brev samma höst). Natanael behöver dock bara hennes huvud som modell, för uppgiften gäller en Psykefigur-pristävlan.

Vi vet hur det gick sedan: Natanael skriver brev till Elsa, som låter det gå några dagar innan hon svarar. De träffas, och i maj 1893 förlovar de sig.

På hösten blir Natanel svårt sjuk, och väljer att vårdas i föräldrahemmet, prästgården i Skärstad, Östergötland. Vilka tankar som nu rör sig i Natanels huvud vet vi inte. Yngste sonen Göran tror dock (så här 100 år senare) att Natanels mor under denna sjukdomsperiod talade vänligt men ganska allvarligt med sonen om det mindre lämpliga i att fortsätta med konststudierna.

Senare hösten 1893 reser Natanael tillbaka till Uppsala och teologistudierna; han tänkte sig bli missionär, helst i Kina. Våren 1895 är han färdig med sin prästexamen (utan att låta sig vigas till präst). Samtidigt får han det oväntade erbjudandet att bli predikant i Djursholm.

Nyårsdagen 1896 håller han som ordinarie predikant sin första predikan i Djursholms slott. Fjärde advent två år senare har han den stora lyckan att få invigningspredika i nybyggda Djursholms kapell.

1918 blir han teologie hedersdoktor. 1931 slutar han den ordinarie verksamheten som ”pastor Beskow i Djursholm”, men han återfinns i predikstolen minst en gång i månaden alla de kommande åren, ända till 1951.

Under denna period fyller han tiden med aktivitet och bredd i sin verksamhet, som få andra skulle mäkta:
– starkt engagemang för kvinnors rösträtt (ofta anlitad som föreläsare vid Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad)
– rektor vid Djursholms samskola 1897 – 1909
– 1912 grundar han tillsammans med Ebba Pauli stiftelsen Birkagården i Stockholm
– 1916 – 1930 är han folkhögskolans rektor
– 1918 är han med och grundar Förbundet för kristet samhällsliv (ordförande 1918-1943)
– han ingår i 1919 års psalmbokskommitté, där han även återfinns i den kommitté som arbetar under åren 1934 – 36.

Natanael Beskow var radikalpacifist och nominerades till Nobels fredspris 1947 (priset tilldelades Friends Service Council, American Friends Service Committee).

Natanael Beskow avlider i Djursholm den 8 oktober 1953, 88 år (tre månader efter hustrun Elsa Beskows död, 79 år).