fredrik-sa

Fredrik Santell (f. 1973) är teol dr i kyrkohistoria och biskopens adjunkt i Strängnäs stift.