hesselgren

Fredrik Hesselgren är präst sedan 2005. Kyrkoherde i Ovansjö-Järbo pastorat i Sandviken sedan 2014. Har haft tjänst i Danderyds församling både i Enebykyrkan och som sjukhuspräst. Under mina år i Danderyd fick jag ibland komma till kapellet för att fira gudstjänst. Glad att få komma tillb