IMG_1332

Dominik Terstriep är
jesuitpater och doktor i teologi. Läst filosofi och teologi i Münster och Rom samt idéhistoria vid Stockholm universitet.
Kyrkoherde i S:ta Eugenia katolska församling vid Kungsträdgården. Undervisar i systematisk teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala (högskola för filosofi, teologi och kultur).
Har i olika länder arbetat inom själavård, universitetskyrkan, undervisning och andliga övningar.