Thomas-Idergard-2018

Thomas Idergard är jesuitpater och kaplan i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm. Han är också knuten till jesuiternas tidskrift Signum och högskola Newmaninstitutet i Uppsala och en aktiv katolsk röst i sociala medier. Pater Thomas väg till Katolska kyrkan, ordensliv och prästämbete har gått via en yrkesbakgrund inom politik och opinionsbildning. Född pingstvän, uppväxt i Missionsförbundet och döpt i Svenska kyrkan konverterade han till Katolska kyrkan 2009. 2012 inträdde han i Jesuitorden och har sedan utbildat sig omväxlande i Tyskland och England. Han avgav sina första ordenslöften 2014 efter två år som ordensnovis i Nürnberg, vigdes till diakon i London i början av 2017 och till präst, av Hans Eminens biskop Anders Kardinal Arborelius, efter sin hemkomst till Sverige hösten 2017.