wahlstrom

Per Wahlström är nyligen pensionerad från sin tjänst som kyrkoherde i Engelbrekts församling och kontraktsprost för Östermalms kontrakt och arbetar för närvarande i Frustuna församling, Strängnäs stift.