Susanna-Widner-2019

Jag heter Susanna Widner är verksam som präst i Danderyds församling med inriktning på vuxenverksamhet och äldreboenden. Jag har varit präst i 21 år bl.a. som sjukhuspräst på Bylegårds hospice och under många år var jag ansvarig för gudstjänstlivet i Täby gamla medeltidskyrka. En tid var jag också verksam som kyrkoherde i Rådmansö-Frötuna Pastorat. Under hela mitt prästliv har gudstjänsten och predikan varit ett viktigt fokus. Texttolkning och teologisk analys kring vad det är att vara människa och kristen idag har varit ett starkt intresse utifrån vårt postmoderna och komplexa samhälle.