Välkommen till Djursholms kapell

Under höst, vinter och vår firas gudstjänst varje söndag i Djursholms kapell, dels med predikanter från församlingen, dels med inbjudna predikanter. Varje fredag under terminstid kl 08:30 håller kapellet öppet för morgonbön. Konserter och föredrag är andra viktiga delar av kapellets verksamhet.

För livets olika högtider – dop, vigsel, begravning – hör Djursholms kapell till de mest populära i Stockholmsområdet. Kapellet är vackert och lagom stort vilket gör att alla upplever en familjär stämning.

Kapellets verksamhet har sedan det uppfördes präglats av sin oberoende ställning, sin ekumeniska strävan och ett stort ideellt engagemang.

Varmt välkomna!