Kollekt i påsk

Kära kapellvänner

Kapellets påskkollekt till Stockholms Stadsmission med anledning av coronaepedemin uppgick till hela 13 000 kronor vilket härmed tacksamt erkännes.

Det är en rekordkollekt i kapellsammanhang! Vi hoppas att den kommer att vara till god hjälp för de grupper som är extra utsatta just nu.

Med vänliga hälsningar

Henrik Mattsson
Ordförande i Stiftelsen Djursholms kapell